Search:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
ΤΕΙ Θεσσαλίας > Παράρτημα Διπλώματος (DS)
 
 

Παράρτημα Διπλώματος (DS)

Όλοι οι φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) λαμβάνουν το Παράρτημα Διπλώματος, στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, αυτόματα και δωρεάν με την αποφοίτηση τους. .

Τι είναι το Παράρτημα Διπλώματος;
Το Παράρτημα Διπλώματος (ΠΔ) είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στη βελτίωση της «διαφάνειας» διεθνώς και στη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.). Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που κατονομάζεται στον πρωτότυπο τίτλο στον οποίο αποδίδεται αυτή η επισύναψη. Είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε αξιολογικές κρίσεις, δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση.

Το Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε από την Ουνέσκο και το Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ η εφαρμογή του ψηφίστηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Απόφαση 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων).

Τί δεν είναι;

 1. Δεν είναι ένα Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Δεν αποτελεί υποκατάστατο πρωτότυπου διπλώματος ή πτυχίου.
 3. Δεν είναι ένα αυτόματο σύστημα που εγγυάται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών

Τι προσφέρει το Παράρτημα Διπλώματος στους φοιτητές;
 1. Ένα έγγραφο που είναι πιο ευανάγνωστο και εύκολα συγκρίσιμο στο εξωτερικό.
 2. Μια ακριβή περιγραφή της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους και των προσόντων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 3. Μια αντικειμενική περιγραφή των επιτευγμάτων και της επάρκειάς τους.
 4. Ευκολότερη πρόσβαση στις ευκαιρίες εργασίας ή σε περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό.
 5. Ενισχύει την απασχολησιμότητά τους.

Τι προσφέρει το Παράρτημα Διπλώματος στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

 1. Διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων.
 2. Προστατεύει την εθνική / ιδρυματική αυτονομία, ενώ προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο το οποίο είναι αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη.
 3. Προωθεί κρίσεις για τα προσόντα τα οποία μπορούν να γίνουν κατανοητά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 4. Αυξάνει την προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό.
 5. Βοηθά την κινητικότητα, την πρόσβαση και τη δια βίου μάθηση.
 6. Προάγει την απασχολησιμότητα των αποφοίτων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 7. Βοηθά την εξοικονόμηση χρόνου, δεδομένου ότι παρέχει τις απαντήσεις σε πολλές επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις προς τις διοικητικές υπηρεσίες ιδρυμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη δυνατότητα διεθνούς αξιοποίησης των διπλωμάτων.

Πηγή: http://ec.europa.eu/education

Υποδείγματα:
Πτυχίο Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων:     
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση & Διαχείριση Έργων & Προγραμμάτων:

 
 
 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz