Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ. Φιλόθεος Γ. ΛΟΚΚΑΣ

Διεύθυνση : Υψηλάντου 14, 412 23 Λάρισα
Τηλ. –
Fax Οικίας : 2410-283376
Τηλ. Εργασίας : 2410-684369
Ιστοσελίδα :
www.teilar.gr/~p.lokkas ,  E-mail : p.lokkas@teilar.gr
Τόπος Γέννησης : Λάρισα

ΣΠΟΥΔΕΣ (Χρονολογικά)
    1967–1972: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ( ΕΜΠ ), Αθήνα. Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τα τρία πρώτα έτη σπουδών.
    1968–1972: Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας για προχωρημένους (Mittelstufe II). Ινστιτούτο Γκαίτε Πειραιά.
    1976–1980: Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας (Certificat). Γαλλική Ακαδημία, Παράρτημα Λάρισας.
    1976–1980: Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (First Certificate) του Πανεπιστημίου Cambridge.
    1984–1985: Μεταπτυχιακό – M.Sc., με θέμα "The bending strength of masonry sections of unusual shapeκαμπτική αντοχή τμημάτων τοιχοποιίας με ασυνήθιστη μορφή). University of Manchester Institute of Science and Technology ( UMIST ), Αγγλία.
    1993–1996: Διδακτορικό – Ph.D., με θέμα "A consistent approach to the buckling design analysis of rigid jointed steel – frames subject to sidesway(Συνεπής προσέγγιση στη λυγιστική ανάλυση και σχεδιασμό σιδηρών πλαισίων σταθερών συνδέσμων με ελεύθερη οριζόντια μετατόπιση της κορυφής των). University College London ( UCL ), Αγγλία.
    1995–1996: Κολεγιακό πτυχίο σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής Τεχνολογίας - Basic Information Technology Skills (BITS). Royal Holloway and Bedford New College ( RHBNC ), Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Αγγλία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
    1973–1975: Στρατιωτική θητεία στο Διδυμότειχο, με βασικό αντικείμενο τη μελέτη και σχεδιασμό κτιρίων στρατωνισμού και στρατιωτικών καταστροφών.
    1976–1981: Άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού στη Λάρισα, πάνω σε μελέτες - επιβλέψεις - κατασκευές τεχνικών έργων.
    Φεβρουάριος 2002: Ενταξη στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας για αξιολόγηση Προτάσεων και Προγραμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ).

    Φεβρουάριος 2002: Αξιολογητής προγραμμάτων ΕΚΤ για το έργο «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)». Επανάληψη αξιολόγησης το Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο του 2003.

    2/12/2002 – 18/2/2003: Εκπρόσωπος και διαχειριστής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) του ΤΕΙ Λάρισας.

    Μάρτιος 2003: Αξιολογητής Επιστημονικών Δημοσιεύσεων (papers) στα περιοδικά Steel & Composite Structures και Wind and Structures.

    Ιούνιος 2003 – Μάρτιος 2005: Εκπρόσωπος του ΤΕΙ/Λ στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΤΕΠΑΘ) Α.Ε. Μέλος στο Δ.Σ. του ΤΕΠΑΘ.

    Νοέμβριος 2003 – 31/8/2008: Ιδρυματικός Υπεύθυνος στο πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ/Λ».

    Νοέμβριος 2003 – 31/12/2007: Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Χωροθέτηση και εκτίμηση της υδρολογικής διακινδύνευσης με έμφαση στην ξηρασία και τις πλημμύρες σε αστικές και μη αστικές περιοχές της Θεσσαλίας και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων».

    Οκτώβριος 2004 – 31/8/2008: Ιδρυματικός Υπεύθυνος στο πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ/Λ».

    26/4/05 – 26/4/08: Αναπληρωματικό μέλος από τον κλάδο Τεχνολογικών Επιστημών Μηχανικών του Β΄ Τμήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

    26/4/08 – 26/4/11: Ανανέωση της προηγούμενης θητείας μου, ως αναπληρωματικό μέλος από τον κλάδο Τεχνολογικών Επιστημών Μηχανικών του Β΄ Τμήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

    17/5/05 >: Εκπρόσωπος του ΤΕΙ/Λ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Α.) Τρικάλων για την εκτέλεση αναληφθέντος έργου στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL B΄.

    Σεπτέμβριος 2006 >: Πρόεδρος επιτροπών για επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας (ΣΑΕΙ) Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.

     Οκτώβριος 2012: Αξιολογητής Επιστημονικών Δημοσιεύσεων του Συνεδρίου The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
    28/9/1977 – σήμερα: Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου του Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών του ΤΕΙ Λάρισας.
    1996-1997: Απόσπαση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Λάρισας.
    1/9/2000 – 31/8/2002: Εκλεγμένος Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικών – Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Λάρισας.
   
1/9/2002 –31/8/2005:  Εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Λάρισας. Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών.

    1/9/2006 – 31/8/2007: Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικών – Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Λάρισας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
    1976–1984: Καθηγητής Εργαστηρίων της τότε Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΤΕΜ) του Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕΕ) Λαρίσης (σημερινό ΤΕΙ), όπου κατά περιόδους διδάχθηκαν τα μαθήματα που αναφέρονται στις 10 πρώτες διδακτικές σημειώσεις της επόμενης ενότητας (ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).
    1984 –1985: Διδασκαλία εργαστηριακών πειραμάτων οπλισμένου σκυροδέματος σε δευτεροετείς σπουδαστές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Manchester (UMIST). Διόρθωση - βαθμολόγηση αντίστοιχων σπουδαστικών εργασιών.
    1985–σήμερα: Τακτικός Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών - Έργων Υποδομής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Λάρισας . Διδασκόμενα μαθήματα:
                                          1) Στατική
                                          2) Αντοχή των Υλικών
                                               α) Θεωρία και β) Εργαστήριο

                                          3) StereoSTATIKA (Εφαρμογές Σκυροδέματος με χρήση Η/Υ)
    Οκτώβριος 1991: Διδασκαλία σε Σεμινάριο επιμόρφωσης Διπλωματούχων Μηχανικών του Θεσσαλικού χώρου με γνωστικό αντικείμενο την Αντοχή των Υλικών (οργανώθηκε από το τοπικό τμήμα του Τεχν. Επιμ. Ελλάδος).
    Οκτώβριος 1992: Διδασκαλία σε Σεμινάριο επιμόρφωσης Διπλωματούχων Μηχανικών του νομού Τρικάλων πάνω σε κατασκευή δικτυωτής σιδηράς στέγης (οργανώθηκε πάλι από το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ).
    1994 – 1995: Διδασκαλία εργαστηριακών πειραμάτων Μηχανικής σε δευτεροετείς σπουδαστές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UCL). Διόρθωση - βαθμολόγηση αντίστοιχων σπουδαστικών εργασιών.
    1996 – 1999: Διδασκαλία Δομικού - Κατασκευαστικού Σχεδίου στο Β' και Γ' εξάμηνο της Ειδικότητας «Τεχνικός Διακόσμησης» του ΙΕΚ Λάρισας.
    Μάιος 1997: Διδασκαλία (σεμινάριο) στα Αγγλικά σε ομάδα 14 καθηγητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πολωνίας πάνω στη χρήση του INTERNET.
    Δεκέμβριος 1997: Διδασκαλία (σεμινάριο ΠΕΚ) σε δύο ομάδες καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης πάνω στη χρήση του INTERNET.
    Φεβρουάριος 1998: Διδασκαλία (σεμινάριο) σε ομάδα καθηγητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης πάνω στη χρήση και τις εφαρμογές της ACCESS 97.
    Σεπτέμβριος 1998: Διδασκαλία (σεμινάριο) στα Αγγλικά  σε ομάδα καθηγητών του Πανεπιστημίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας πάνω στη χρήση και τις εφαρμογές του INTERNET.
    Σεπτέμβριος 1998: Διδασκαλία (σεμινάριο) σε ομάδα εκπαιδευτικών του Θεσσαλικού χώρου για τη χρήση και τις εφαρμογές του INTERNET.
    Νοέμβριος 1998 – Απρίλιος 1999 : Συντονισμός σεμιναρίου "Πληροφορική για Μηχανικούς", 280 ωρών, με διδασκόμενα πακέτα Windows 95, Office 97, Corel Draw 7, AutoCAD 14, Fespa for Windows, Διαχείριση Εργων και Internet. Διδασκαλία του AutoCAD 14 και του Internet σε Διπλωματούχους και Πτυχιούχους Μηχανικούς του Θεσσαλικού χώρου.
    Ιούνιος – Σεπτέμβριος 1999: Επανάληψη του προηγούμενου σεμιναρίου δίνοντας έμφαση στο AutoCAD (επίπεδο - χώρος).
    Ιούνιος 1999: Διδασκαλία στο σεμινάριο "Σύγχρονη Τεχνολογία Κατασκευών - Δημόσια Εργα - Υποδομές" που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στη Λάρισα και τα Τρίκαλα, με θέμα 'Σύνδεση ΝΚΩΣ με ΝΕΑΚ - Διάτμηση - Στρέψη - Διάτρηση - Λυγισμός' δίνοντας έμφαση στην Ποιότητα των Αντισεισμικών Κατασκευών.
    Οκτώβριος 1999 – Ιούνιος 2000 : Διδασκαλία του AutoCAD 14 στο Β' εξάμηνο της ειδικότητας 'Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)' του ΙΕΚ Λάρισας.
    Οκτώβριος 2000 – Ιανουάριος 2001: Διδασκαλία AutoCAD 2000 στο Γ' εξάμηνο της ειδικότητας " Σχεδιαστών μέσω Συστημάτων Η/Υ" καθώς και Απεικόνιση Χωρικών Δεδομένων με Η/Υ στο Δ' εξάμηνο της ειδικότητας " Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών" του ΙΕΚ Λάρισας.
    Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2000: Διδασκαλία στην Αγγλική σε 4 συνολικά ομάδες Αξιωματικών του Στρατηγείου του ΝΑΤΟ, εκ των οποίων οι 2 πάνω  σε Windows NT 4.0 και MS Internet Εxplorer ενώ οι άλλες 2 πάνω σε MS Excel και PowerPoint 2000 (επίπεδο προχωρημένων).
    Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2001: Διδασκαλία στην Αγγλική της MS ACCESS 2000 σε ομάδα Αξιωματικών του Στρατηγείου του ΝΑΤΟ.

    27 Απριλίου – 1 Μαΐου 2009: Διδασκαλία στην Αγγλική της ενότηταςThe design of trusses: Method of joints, Cremonas graphical method and method of sectionsστους δευτεροετείς σπουδαστές του SYDDANSK UNIVERSITET (Πανεπιστήμιο Νότιας Δανίας) στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS.

    Μάρτιος – Μάιος 2011: Αυτοδύναμη διδασκαλία στην Αγγλική της διδακτικής ενότητας (module)Design of Earthquake Resistant Structures” του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Structural Design and Construction Management(part-time) που προσφέρει το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Kingston University of London (UK), με αντίστοιχη επίβλεψη και ολοκλήρωση Πτυχιακών Εργασιών (Thesis).

    2012, 2013: Επανάληψη της προηγούμενης δραστηριότητας για τα 2 επόμενα έτη.

 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Διδακτικές σημειώσεις για τους σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών-Εργων Υποδομής, Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας της Σ.Τ.ΕΦ. του ΤΕΙ Λάρισας σε αντίστοιχα θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα, χρονολογικά:
    1) Δομικές Μηχανές – Νοέμβριος 1975, σελ. 51
    2) Συστήματα Κυκλοφορίας και Μεταφορών – Δεκέμβριος 1975, σελ. 64
    3) Υπολογισμοί Κατασκευών   Ι – Φεβρουάριος 1976, σελ. 50
    4) Μηχανική  ΙΙΙ – Νοέμβριος 1976, σελ. 40
    5) Επεξεργασία Λυμάτων – Νοέμβριος 1976, σελ. 55
    6) Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Μάιος ’77, σελ. 40
    7) Αρχές και Μέθοδοι στην Τεχνική Μηχανική – Οκτώβριος '90, σελ. 215
    8) Εργαστηριακά Θέματα Αντοχής Υλικών – Οκτώβριος 1999, σελ. 82
    9) Μηχανική - Ι (Στατική) – Οκτώβριος 2000, σελ. 184
    10) Μηχανική - ΙΙ (Αντοχή των Υλικών) – Οκτώβριος 2000, σελ. 295
    11) Λυμένες ασκήσεις πάνω σε στατικά αόριστα προβλήματα εφελκυσμού στο βιβλίο του Δρα Π. Α. Βουθούνη ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Ζ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2002), σελ. 657-672
καθώς και:
    12) Σημειώσεις Δομικού - Κατασκευαστικού Σχεδίου – Απρίλιος 1997, σελ. 135, για τους σπουδαστές Β' εξαμήνου της ειδικότητας «Τεχνικός Διακόσμησης» του ΙΕΚ Λάρισας
    13) A simple use of INTERNET – Μάιος 1997, σελ. 68, στα Αγγλικά για τους καθηγητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πολωνίας
    14) Σημειώσεις Δομικού - Κατασκευαστικού Σχεδίου II  – Οκτώβριος 1997, σελ. 130, για τους σπουδαστές Γ' εξαμήνου της ειδικότητας «Τεχνικός Διακόσμησης» του ΙΕΚ Λάρισας
    15) Εισαγωγή στη Microsoft Access – Φεβρουάριος 1998, σελ. 46, για τους εκπαιδευόμενους σε αντίστοιχα σεμινάρια Πληροφορικής
    16) Το Internet και η Χρήση του – Σεπτέμβριος 1998, σελ. 24, για τους εκπαιδευόμενους σε αντίστοιχα σεμινάρια
    17) Η απλή χρήση του AutoCAD 14 – Φεβρουάριος 1999, σελ. 84, για τους εκπαιδευόμενους στα σεμινάρια "Πληροφορική για Μηχανικούς"

    18) Η απλή χρήση του AutoCAD 2000 – Οκτώβριος 2000, σελ. 147, για τους εκπαιδευόμενους σε σεμινάρια αλλά και για τους σπουδαστές Γ' και Δ' εξαμήνου της ειδικότητας «Σχεδιαστής μέσω συστημάτων Η/Υ» του ΙΕΚ Λάρισας

    19) Αρχές και Μέθοδοι στην ΑΝΤΟΧΗ των ΥΛΙΚΩΝ – Οκτώβριος 2003, σελ. 267, για τους σπουδαστές του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Λάρισας

    20) Basic Principles of Water Quality Control Φεβρουάριος 2004, σελ. 58, για σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Environmental Management».

    21) Αρχές και Μέθοδοι στη ΣΤΑΤΙΚΗ – Μάιος 2004, σελ. 160, για τους σπουδαστές του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Λάρισας

    22) Η απλή χρήση του AutoCAD 2006 – Μάιος 2008, σελ. 151, για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Λάρισας

    23) StereoSTATIKA Εφαρμογές Σκυροδέματος με χρήση Η/Υ – Ιούνιος 2008, σελ. 172, για τους σπουδαστές του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Λάρισας

    24) Plane Trusses Μάρτιος 2009, σελ. 14, σημειώσεις για τους δευτεροετείς σπουδαστές του SYDDANSK UNIVERSITET (Πανεπιστήμιο Νότιας Δανίας).   

    25) Basic Principles on the Design of Concrete Structures Subjected to Seismic Actions – Φεβρουάριος 2011, σελ. 103, για τους σπουδαστές του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
    1) Tempus PhareJoint European Project – 1997/98, σελ. 40, ενημερωτικό πακέτο λειτουργίας των τμημάτων Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Λάρισας, στην Αγγλική
    2) Εκπαιδευτική οργάνωση των Θεωρητικών μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών – Εργων Υποδομής – Σεπτέμβριος 1998, σελ. 53, του προγράμματος Σπουδών του ομώνυμου Τμήματος (ΕΠΕΑΕΚ)
    3) Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων – Νοέμβριος 1998, σελ. 77, του προγράμματος SOKRATES 97-98 για το Τμήμα Πολιτικών – Έργων Υποδομής της ΣΤΕΦ/ΤΕΙ/Λ.
    4) ECTS – European Community Course Credit Transfer System – Νοέμβριος 1998, σελ. 75, του προγράμματος SOKRATES 97-98 για το Τμήμα Πολιτικών – Έργων Υποδομής της ΣΤΕΦ/ΤΕΙ/Λ, στην Αγγλική
    5) Εργονομία, Υγιεινή και Ασφάλεια εργοταξίου – Μάρτιος 1999, σελ. 72, μελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια του σχεδίου RESTORE / YOUTHSTART
    6) Ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού και αναβάθμιση του Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών – 1999, σελ. 13, του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος πολιτικών – Έργων Υποδομής (ΕΠΕΑΕΚ)
    7) Αμοιβαία Αναγνώριση Προσόντων σε παραδοσιακά τεχνικά επαγγέλματα διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς – Νοέμβριος 1999, σελ. 41, μελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια του σχεδίου RESTORE / YOUTHSTART

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

    1) Lokkas, P. and Croll, J.G.A. Experimental investigation of combined sway and non-sway buckling of frames. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό EXPERIMENTAL MECHANICS, Oxford UK, August 1998, Vol. 1, pp 341-348.
    2) Lokkas, P. and Croll, J.G.A. Theory of Combined Sway and Non-sway Frames Buckling. Δημοσιεύτηκε στο τμήμα JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS του περιοδικού ASCE 'American Society of Civil Engineers' Vol. 126, No. 1, January, 2000, pp. 84-92.
    3) Lokkas, P. A Rational Approach on the Study of a Uniaxial Buckling Model. Παρουσιάστηκε στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής (4th GRACM Congress on Computational Mechanics) που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας 27 - 29 Ιουνίου 2002 και δημοσιεύτηκε στο CD-Rom και στον 1ο τόμο σελ. 258-268 των πρακτικών (Proceedings) του Συνεδρίου.
    4) Lokkas, P. A Rational Approach on the Study of a Βiaxial Buckling Model. Παρουσιάστηκε στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής (4th GRACM Congress on Computational Mechanics) που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας 27 - 29 Ιουνίου 2002 και δημοσιεύτηκε στο CD-Rom και στον 1ο τόμο σελ. 248-257 των πρακτικών (Proceedings) του Συνεδρίου.
    5) Lokkas, P. A Search on the Instability of Frame Structures Tested to Buckling Under Side Sway. Παρουσιάστηκε στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής (4th GRACM Congress on Computational Mechanics) που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας 27 - 29 Ιουνίου 2002 και δημοσιεύτηκε στο CD-Rom και στον 1ο τόμο σελ. 284-290 των πρακτικών (Proceedings) του Συνεδρίου.

    6) Lokkas, P. and Papapolymerou, G. Human Impact on Health and Environmental Water Sustainability. Παρουσιάστηκε στο 20th European Conference on Operational Research OR and the MANAGEMENT of ELECTRONIC SERVICES που έγινε στη Ρόδο, 4-7 Ιουλίου 2004.

    7) Lokkas, P.G. Engineering contributions to a water sustainability policy. Παρουσιάστηκε στο 4th Global Congress on  Engineering Education που έγινε στη Bangkok, Ταϋλάνδη, 5-9 Ιουλίου 2004 και δημοσιεύτηκε στις σελίδες 253-256 των πρακτικών (Proceedings) του Συνεδρίου.

    8) Lokkas P.G. & Papapolymerou G. The engineering direction of technological educational institutes in Greece. Παρουσιάστηκε στο 8th UICEE Annual Conference on Engineering Education, που έγινε στο Kingston, Jamaica, 7-11 Φεβρουαρίου 2005 και δημοσιεύτηκε στις σελ. 295-298 των πρακτικών (Proceedings) του Συνεδρίου.

    9) Βασίλογλου Βασίλειος, Λόκκας Φιλόθεος, Γραβάνης Γεώργιος Μια νέα μεθοδολογία πολυκριτήριας ανάλυσης σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων‘. Παρουσιάστηκε στην 5η Διεθνή Έκθεση & Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, που έγινε στην Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005.

    10) Lokkas, P.G. The role of the Hellenic National Academic Recognition and Information Centre (NARIC) in Engineering‘. Παρουσιάστηκε στο 9th UICEE Annual Conference on Engineering Education, που έγινε στο Muscat, Oman, 11-15 Φεβρουαρίου 2006 και δημοσιεύτηκε στις σελ. 79-81 των πρακτικών (Proceedings) του Συνεδρίου.

    11) Βασίλογλου Β., Λόκκας Φ., Γραβάνης Γ., Μούστου Φ. ΄Μία νέα μεθοδολογία πολυκριτήριας ανάλυσης και κριτήρια χωροθέτησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων΄. Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο για τις Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας, που έγινε στην Πορταριά, 8-9 Απριλίου 2006 και δημοσιεύτηκε στις σελίδες 415-422 των πρακτικών του Συνεδρίου.

    12) Magalios S., Kotsopoulos S., Alexiou I., (NAGREF) Gravanis G., Lokkas F. (T.E.I. Larissas), Basdanis B. (Municipality of Larissa) – Greece ‘Application of GIS in flooding analysis of streams of Mt. Ossa using hydrologic parameters‘. Presented at the 21st European Conference for ESRI Users (ArcGIS ArcInfoArcView), organized by Marathon Data Systems. Athens, Greece, 6-8 November 2006.

    13) Κωτσόπουλος Σ., Αλεξίου Ι., Λόκκας Φ., Γραβάνης Γ., Μαγαλιός Σ. ‘Υπολογισμός των απωλειών εξάτμισης από τους ταμιευτήρες του Ν. Λάρισας‘. Παρουσιάστηκε στο 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο που οργανώθηκε από την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση με τίτλο «Διαχείριση Υδατικών πόρων και προστασία Περιβάλλοντος. Σύγχρονες θεωρήσεις, προβλήματα και προοπτικές». Ξάνθη, 13-16 Δεκεμβρίου 2006, Τόμος Α΄, σελ. 87-94.

    14) Μαγαλιός Σ., Κωτσόπουλος Σ., Αλεξίου Ι., Γραβάνης Γ., Λόκκας Φ., Μπασδάνης Β. ‘Χωρική μεταβολή Υδρολογικών παραμέτρων προς εκτίμηση πλημμυρικών παροχών ρεμάτων της Όσσας’. Παρουσιάστηκε στο 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο που οργανώθηκε από την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση με τίτλο «Διαχείριση Υδατικών πόρων και προστασία Περιβάλλοντος. Σύγχρονες θεωρήσεις, προβλήματα και προοπτικές». Ξάνθη, 13-16 Δεκεμβρίου 2006, Τόμος Α΄, σελ. 103-110.

    15) Σ. Κωτσόπουλος, Ι. Αλεξίου, Φ. Λόκκας, Γ. Γραβάνης, και Σ. ΜαγαλιόςΑποτελεσματικότητα των ταμιευτήρων του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού στην κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Παρουσιάστηκε στο 5ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής που οργανώθηκε από την Εταιρία Γεωργικών Μηχανών Ελλάδος (ΕΓΜΕ) στο Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Λάρισας, 18-20 Οκτωβρίου 2007.

    16) P. Lokkas, S. Kotsopoulos, J. Alexiou, G. Gravanis, V. Vassiloglou, S. Magalios, V. Kassos, The influence of hydrological parameters on the stream floods of a mountainous area in Thessaly, Greece. Presented at the 9th WSEAS Int. Conf. on MATHEMATICAL and COMPUTATIONAL METHODS in SCIENCE and ENGINEERING (MACMESE’07) in the UWI, Trinidad & Tobago Islands, 5-7 November, 2007 and published in the in the Proceedings (pp. 167-171) of the Conference.

    17) P. Lokkas, S. Kotsopoulos, J. Alexiou, G. Gravanis, V. Vassiloglou, S. Magalios, V. Kassos, The efficiency of water reservoirs at the region of the former Lake Karla in Thessaly to meet irrigation water requirements. Presented at the 5th WSEAS Int. Conf. on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT (EED’07) in Tenerife, Canary Islands, 14-16 December, 2007.

    18) V. Vasiloglou, F. Lokkas, G. Gravanis, ‘New tool for wastewater treatment units location. Έγινε δεκτό προς δημοσίευση στο Περιοδικό ELSEVIER την 22-10-2008 και δημοσιεύτηκε το 2009.

    19) Kotsopoulos S., Alexiou I., Lokkas P., Kalfountzos D., Gravanis G. and Magalios, Reliability of the reservoirs at the region of the former lake Karla in Thessaly in meeting crop water requirements. 7th International Conference on Water Resources Conservancy and Risk Reduction Under Climatic Instability (EWRA 2009), Limassol, Cyprus, 25-27 June 2009.

    20) E.D. Farsirotou, J.V. Soulis, P.G. Lokkas, Numerical modelling of river bed evolution in abrupt hydraulic changes. Παρουσιάστηκε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Υδραυλικής, Αθήνα, 23 – 25 Ιουνίου 2010 και δημοσιεύτηκε στον Τόμο 1, σελ. 311-315 των Πρακτικών του Συνεδρίου, Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-58475-3.

    21) Maria G. Stathouraki and Dr Philotheos G. Lokkas, An approach to design of effective and efficient supports of double-layer grids subject to seismic and thermal loadings. Παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο 2012 στο 1ο Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο Προωθημένης Έρευνας Επιστημονικών Πεδίων, με τίτλο ‘The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovakia, December 3 - 7, 2012’ και δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
    1) Αναφορά στη διατριβή του Μεταπτυχιακού M.Sc. από τον Arnold W. Hendry, Emeritus Professor of Civil Engineering, University of Edinburgh, στο σύγγραμμά του "Reinforced and Prestressed Masonry".
    2) Αναφορά στη διδακτορική μου διατριβή από τον V. Toropov, Professor of Computational Mechanics του Πανεπιστημίου Bradford Αγγλίας.
    3) Αναφορά στην πρώτη μου δημοσίευση από τον V. Toropov.

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Η/Υ
    1) Γλώσσες Προγραμματισμού: Basic για BBC, Quick Basic, Fortran 77
    2) Λειτουργικά Συστήματα: Windows XP και 7, Windows NT 4.0
    3) Πακέτα Γραφείου: Οffice 2010 (Word, Excel, Access, PowerPoint) και WordPerfect 6.1
    4) Πακέτα σχεδιασμού: DrawPerfect, AutoCAD 2006, ΚΤΙΡΙΟ, ArciCAD 6.0 και CorelDRAW 12
    5) Πακέτα στατικών: Fespa for Windows, StereoSTATIKA (pi-SUITE), Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012 και SAP 2000
    6) Πακέτα Internet: Netscape Communicator, Internet Explorer, Mozilla Firefox και Google Chrome
    7) Πακέτα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS): ArcView 3.2


Σχεδιαστής Ιστοσελίδας: Φιλόθεος Γ. Λόκκας